Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a lebeny.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Bővebben
Elfogadom

Adatkezelési tájékoztató

Idegenvezetők Világnapja regisztráció 2023.

Adatkezelési tájékoztató

 

I. Adatkezelő megnevezése

Név: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Postacím: 1535 Budapest, Pf. 903.

E-mail: vilagnap@bkik.hu

Telefon: 06-1-488-20-45

Honlap: idegenvezetok.bkik.hu
 

II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) (hatályos jogszabályi szöveg: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) (hatályos jogszabályi szöveg: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800048.TV)
 

III. Az adatkezelés tárgya
 

III.1. Regisztráció

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 


 személyes adat


az adatkezelés célja

 név

Nevének megadása az eseményen, Ön által kiválasztott sétákon, hajós-, buszos-, villamos városnézésen (továbbiakban városnézéseken) való részvétel feltétele. Az eseményhez kapcsolódó városnézések korlátozott létszámúak, és előzetes regisztrációhoz kötöttek. Az Ön nevének, és a további résztvevők nevének megadására egyrészt azért van szükség, hogy a kiválasztott városnézés során be tudjuk azonosítani a regisztrált személyeket, másrészt kiemelten fontos, a biztonságvédelmi szabályok betartása során. Köz- és magánbiztonságot veszélyeztető cselekmények, különösen közúti baleset, vagyon, vagy személy elleni atrocitások, katasztrófa, vagy károkozás esetén visszakereshetőnek kell lennie az eseményen részt vevő személyeknek, a beazonosítás elősegítése érdekében.

 e-mail cím

E-mail címére küldjük meg a regisztrációját aktiváló linket, melyre kattintva tudja véglegesíteni regisztrációját. Erre azért van szükség, hogy kiszűrésre kerüljenek az esetlegesen rosszul megadott e-mailcímek, kiszűrésre kerüljenek a be nem fejezett regisztrációk, valamint azért, hogy megbizonyosodhassunk arról, a regisztrációt személyesen Ön végezte el, a megadott e-mail cím valós regisztrációt takar.

 telefonszám

Telefonszámának megadására azért van szükség, hogy a regisztrációval kapcsolatos esetleges egyeztetést rövid úton meg tudjuk tenni. A telefonszám megadása tehát a tájékoztatás célját szolgálja abban az esetben, ha erre szükség mutatkozik.

 résztvevők   neve

Az Ön regisztrációjával, Önön kívül további 4 személyt nevezhet meg további résztvevőként. A nevek megadása az Ön által kiválasztott sétákon, hajós-, buszos-, villamos városnézésen (továbbiakban városnézéseken) való részvétel feltétele a további résztvevő személyek számára. Az eseményhez kapcsolódó városnézések korlátozott létszámúak, és előzetes regisztrációhoz kötöttek. Az Ön nevének, és a további résztvevők nevének megadására egyrészt azért van szükség, hogy a kiválasztott városnézés során be tudjuk azonosítani a regisztrált személyeket, másrészt kiemelten fontos, a biztonságvédelmi szabályok betartása során. Köz- és magánbiztonságot veszélyeztető cselekmények, különösen közúti baleset, vagyon, vagy személy elleni atrocitások, katasztrófa, vagy károkozás esetén visszakereshetőnek kell lennie az eseményen részt vevő személyeknek, a beazonosítás elősegítése érdekében.

 

A programok ideje alatt az idegenvezetők és programot biztosító intézmények az Önök nevét megkapják, így aki ezen a programon részt vesz, kifejezetten hozzájárul, hogy a regisztrációkor megadott adatait a Szolgáltató a program szervezéséhez felhasználja, mind addig, amíg Ön nem kéri adatainak törlését.

A buszos városnézéseknél, az utasok neveit átadjuk a Volánbusz Zrt. munkatársa számára, hogy az út során a résztvevők utasbiztosítással rendelkezzenek. Más adatot nem továbbítunk.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása, melyet regisztrációja során kifejezett akaratnyilvánítással tesz meg, egyúttal elfogadva az adatkezelési tájékoztatónkat.

Az adatkezelés időtartama

Személyes adatait a cél teljesüléséig, az esemény végéig kezeljük. Hozzájárulását szabadon és bármikor visszavonhatja a vilagnap@bkik.hu e-mail címre küldött levelében, azonban nevének adatkezeléséhez fűződő adatkezelési jog visszavonása a sétákon való részvétel megtagadásával járhat, a fentiekben foglaltak alapján.

III.2. A hírlevél küldésekhez kapcsolódó adatkezelés

Hírlevelek küldésével biztosítjuk Ön számára azt, hogy mindig friss információkkal rendelkezzen a weboldal aktualitásairól, híreiről, eseményekről és más, a weboldalhoz közvetetten kapcsolódó lehetőségekről. A rendezvényen való részvétellel Ön hozzájárul, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és BUM Nonprofit Kft. hírlevelet küldjön az Ön részére, mindaddig, amíg arról le nem iratkozik.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat

az adatkezelés célja

név

A hírlevélre történő feliratkozáshoz szükséges megadnia egy nevet. A név nem szükséges, hogy az Ön neve legyen, így nem szükséges, hogy olyan nevet adjon meg, melyből az Ön személyére levonható következtetés. Az Ön által megadott néven szólítjuk meg hírleveleinkben.

e-mail cím

Ahhoz, hogy hírleveleinket el tudjuk juttatni Önhöz, szükséges megadnia e-mail címét. Nem szükséges, hogy e-mail címe az Ön nevét tartalmazza, tehát nem szükséges olyan e-mail cím megadása, melyből levonható az Ön személyére vonatkozó következtetés.

Amennyiben hírlevelünkre feliratkozott, úgy a hírlevelet automatikusan továbbítjuk Önnek egészen addig, amíg arról le nem iratkozik. Leiratkozni a megküldött hírlevélben, a leiratkozom gombra kattintva van lehetősége.

Az adatkezelés jogalapja

Hírlevélre történő feliratkozás esetén a feliratkozás során az adatkezeléshez hozzájárulását adja, tehát az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

Személyes adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Hozzájárulását szabadon visszavonhatja az vilagnap@bkik.hu e-mali címre küldött levelében.

 

IV. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz csak az adatkezelő férhet hozzá, elsődlegesen az adatkezelővel munkaviszonyban álló, az esemény szervezésének feladatait ellátó munkatárs. A személyes adatok nem kerülnek más szervek felé továbbításra, így nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére sem. Az adatok tárolása és kezelése az adatkezelő számítógépén valósul meg, valamint az adatkezelő által megvásárolt tárhelyen kerülnek elhelyezésre, így az adatok az adatkezelőn kívül és az adatkezelő által erre a feladatra megbízott munkavállalón kívül más külső felek számára nem hozzáférhetőek.

Egyes adatokat, melyeket kezelünk felhasználunk statisztikai célokra, de az adatokból nem lesz levonható Önre történő következtetés. Ezeket az így létrehozott statisztikákat adatkezelő felhasználhatja, és ezeket a statisztikákat közzé is teheti.

Egyes és kivételes esetekben, így például az oldalon levő adatokkal való jogtalan visszaélés esetén az Ön adatait megismerheti olyan külső, harmadik fél (adott esetben ügyvéd) aki a jogsértés tényét vizsgálni hivatott, valamint bírósági útra történő ügyátvitel esetén személyes adatait használhatjuk.

Törvényben foglalt hatósági megkeresésnek és adatkiadási kötelezettségnek megfelelve, a törvényben foglalt határok mellett is kiadhatóak személyes adatai. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetnek minket, melynek eleget kell tennünk. Ezen hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a weboldalt szolgáltató Positive by Hinora Group Kft. alvállalkozójánál, a Sybell Kft-nél (Budapest 1136 Victor Hugo utca 18-22) található szervereken tárolja. Adatkezelő felé a Hinora Group Kft. teljes körű titoktartási kötelezettséggel tartozik. A személyes adatai tárolásához az adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

A Szolgáltató a tudomány és technológia adott állásának mindenkori megfelelő informatikai-biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy személyes adatai fokozott védelem alá kerüljenek, törekedve arra, hogy megakadályozza a jogosulatlan informatikai és fizikai hozzáférést, megismerését és az adatok jogosulatlan megváltoztatását.

 

V. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

A tájékoztatás kéréséhez való jog

Az I. fejezetben megadott elérhetőségeken írásban, azaz vagy e-mail formájában, vagy postai levél útján tájékoztatást kérhet az Ön személyes adatainak a kezeléséről, azaz hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen cél miatt, milyen forrásból mennyi ideig kezeljük. Ezen túlmenően tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan is, hogy személyes adatához milyen jogszabály alapján, kinek, mikor biztosított hozzáférést, vagy továbbította azokat.

A kérelmére 30 napon válaszunkban tájékoztatjuk Önt a kérelmében foglaltakról, melyet a kérelmében megadott elérhetőségein keresztül teljesítünk – fontos megadnia olyan elérhetőséget, melyen írásban választ tudunk adni Önnek.

A helyesbítéshez való jog

A megadott elérhetőségeken keresztül írásban, azaz vagy e-mail vagy postai levél útján kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely Ön által megadott személyes adatát. Adatkezelő kérését 30 napos határidőn belül teljesíti, melyről írásban értesíti, a kérelemben megadott elérhetőségre küldött levél formájában.

A törléshez való jog

Az I. fejezetben megadott elérhetőségeken keresztül Ön írásban, azaz e-mail formájában vagy postai levél útján kérheti, hogy egyes vagy az összes személyes adatát töröljük. Az adatok törlésével egyidejűleg azok a szolgáltatások, melyeket személyes adatainak megadásával vehetett igénybe a továbbiakban az Ön számára nem lesznek elérhetőek. A törlési kérelmet csak abban az esetben utasítjuk el, ha valamely jogszabály, vagy belső szabályzat az adatokat további tárolásra kötelezi, így például egy megkötött egyedi szerződésben megadott adatok a szerződésekre vonatkozó irattárazási, számviteli szabályok szerint a megőrzési idő után semmisíthetőek csak meg. Amennyiben nem áll fenn semmilyen korlátozó, adattárolási kötelezettsége az adatkezelőnek, úgy a kérelmét 30 napon belül teljesítjük, melyről az Ön által, kérelmében megadott elérhetőségre küldött levélben írásban értesítjük.

A törléshez való jog alapján történő személyes adatok törlése magában foglalja a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A zároláshoz való jog

Az I. fejezetben megadott elérhetőségeken keresztül Ön írásban, azaz e-mail formájában, vagy postai levél útján kérheti, hogy egyes, vagy az összes személyes adatát zároljuk. A kérelmében meg kell jelölnie azt az indokot, mely szükségessé teszi a kért személyes adatinak zárolását, valamint a zárolás időintervallumát is.

A tiltakozáshoz való jog

Az I. fejezetben megadott elérhetőségeken keresztül Ön írásban, azaz e-mail formájában, vagy postai levél útján tiltakozhat az adatkezelés ellen ha:

  • a személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy küldöladatkezelést törvény rendelte el;
  • a személyes adatainak felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • az infotv.-ben és más törvényben meghatározott egyéb esetben.

A benyújtott kérelmet a lehető legrövidebb időn belül – legfeljebb 15 nap – megvizsgáljuk, annak megalapozottságáról döntést hozunk és a döntésről írásban értesítést küldünk a kérelemben meghatározott címére.

Ha a tiltakozása megalapozott az adatkezelést megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról és a megtett intézkedésekről értesítjük azokat az esetleges felek, akik a tiltakozásában érintett személyes adatot megismerhették, és akik esetleg kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa vagy kérheti, hogy közvetlenül a Szolgáltató továbbítsa közvetlenül harmadik személynek.
 

VI. Az adatkezelő Nyilatkozatai

 

A Szolgáltató nem alkalmazza a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Az adatkezeléssel kapcsolatos incidensekről (személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés) a Szolgáltató nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Figyelemmel az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményeire és céljaira, továbbá arra, hogy az adatkezelés az érintettekre nézve alacsony kockázattal jár, Szolgáltató adatvédelmi felelőst nem alkalmaz, továbbá az adatkezelés megkezdése előtt adatvédelmi hatásvizsgálat elvégezésére nincsen szükség.
 

VI. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés, illetve jogainak megsértése esetén polgári pert kezdeményezhet a Szolgáltatóval szemben, melyben az illetékes bíróság soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszéki hatáskör. A pert Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszékek felsorolását itt találja: http://birosag.hu/torvenyszekek